header

Aktuality

Rádi byste si vyzkoušeli, jak se asi cítí nevidomý, neslyšící, nedoslýchavý či člověk s další komunikační bariérou a co vše mu může pomoci? Se zajímavým projektem s názvem Respekt v komunikaci přišlo Centrum pro komunitní práci střední Čechy. Prostřednictvím interaktivních sebezkušenostních workshopů se účastníci dozvědí, jak lze s hendikepovaným člověkem navázat bezbariérovou komunikaci. Na kurzu je unikátní, že ho vedou lektoři se zdravotním postižením – účastníci si tak pod jejich vedením vyzkouší, jaké je být chvíli v roli neslyšícího, nevidomého, hluchoslepého či třeba seniora.

Dvě vysoké školy s červeným diplomem? Zadostiučinění, že se dokáži vyrovnat zdravé veřejnosti​

VERONIKA CÉZOVÁ

Už na základní škole neviděla moc dobře na tabuli. Postupně se jí zrak zhoršoval, přesto nebyla klasický integrovaný žák. Učitelé věděli, že špatně vidí, ohled ale nebrali. Ještě krušnější chvilky však na ni čekaly na gymnáziu.

Matematika, fyzika, chemie. Předměty, které dokáží pořádně potrápit i zdravé studenty. A teď si představte, že sedíte v lavici a vůbec nevidíte na vzorečky ani výpočty, které na tabuli zuřivě zapisují profesoři.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný start do nového roku 2016.

 

 

V září a říjnu proběhlo v OZP Akademii několik běhů počítačových kurzů. Školili jsme pro organizaci P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., propagující sociální podnikání v ČR a pro neziskovou organizaci META o.p.s., která pomáhá migrantům v oblasti sociálního a pracovního začlenění. 

V pátek 6. listopadu se uskutečnil na Úřadě městské části Prahy 10 seminář Komunikace s lidmi s handicapem pod křídly OZP Akademie z.ú. určený posluchačům vykonávajícím úřednické řemeslo. Program zahájila radní pro sociální politiku Dagmar Lešenarová. Samotný seminář pak vedla Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová, ředitelka OZP Akademie z.ú., která je sama prakticky nevidomá. Druhou lektorkou byla ředitelka Tamtamy o.p.s. Mgr. Miroslava Kroupová, která má z prostředí své sociální firmy praktické zkušenosti se zaměstnáváním handicapovaných. Zkušenou dvojici lektorek doplnila Ing.

Stránky

OZP Akademie je členem: