header

Aktuality

Specifika komunikace s osobou se smyslovým postižením v praxi“ – tak zněl název zářijového vzdělávacího kurzu na MHMP pod vedením našich lektorek OZP Akademie. V první části kurzu se účastníci dozvěděli, jaké jsou typy a stupně sluchového postižení, jaké bariéry se mohou v životě osob se sluchovým postižením vyskytovat, a hlavně jak efektivně komunikovat s neslyšícím či nedoslýchavým klientem (případně jeho tlumočníkem).

OZP Akademie nabízí širokou škálu rozvojových a rekvalifikačních kurzů pro ty, kteří neradi ustrnou na místě, ale naopak chtějí jít dál, zkoušet nové věci či si jen prohloubit stávající znalosti a dovednosti.

Petro, jaká byla tvá cesta k vedení OZP Akademie?

Ve čtvrtek 30. července jsme oslavili první narozeniny. Oslava se vydařila, zavítalo k nám plno účastníků, nechyběla příjemná atmosféra, medovník a šampaňské.;-) Každý si mohl vybrat z mnoha workshopů na zajímavá témata. Zájem byl například o kurz asertivity Naučte se říkat ne!, kariérové poradenství, on-line marketing nebo workshop Mýty a omyly v rodinných financích. „Potěšil nás zájem státní správy o kurzy specifik komunikace s nevidomými a neslyšícími. Doufám, že to, co se tady naučili, uplatní v praxi.“ řekla nevidomá lektorka Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová. 

Simona vystudovala obor ČVUT v Praze se zaměřením na ekonomiku. Dále absolvovala řadu různých kurzů např. doplňkové studium účetnictví, podvojného účetnictví, ekonomie a řízení kvality v sociálních službách. V roce 2014 úspěšně složila zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Pracovala více než 20 let v oblasti ekonomického a marketingového poradenství, financování a finanční kontroly v rozpočtové sféře či sociálního poradenství. Má zkušenosti jak ze soukromého tak i neziskového sektoru.

Stránky

OZP Akademie je členem: