header

Náš tým

„Dáváme šanci OZP klientům, ale také výborným hendikepovaným lektorům.“
Náš pracovní tým je jedinečný, zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením. Dáváme důraz na vzdělání našich zaměstnanců - většina z nich má vysokoškolské vzdělání, a protože je pro nás prioritou porozumění specifickým potřebám OZP, mají všichni lektoři vzdělání v oblasti speciální či sociální pedagogiky, nebo sociální práce. Hendikep není u nás překážkou na straně klientů ani na straně výborných OZP lektorů. Setkáte se u nás s lektory se zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením či interním onemocněním. Zdravotní postižení našich zaměstnanců umožňuje více porozumět potřebám a situaci hendikepovaných klientů.

A s kým se konkrétně můžete u nás setkat?


Petra Helebrantová – ředitelka, lektorka
Petra vystudovala současně dvě vysoké školy – speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě a psychologii na Filozofické fakultě. Od ukončení studia pracuje v neziskovém sektoru, stála při zrodu OZP Akademie a pomáhala jí „rozjet“. A ač je prakticky nevidomá, řídí organizaci, komunikuje s lektory a klienty, píše granty a akreditace nových vzdělávacích programů. Je také součástí lektorského týmu OZP Akademie – vede kurzy měkkých dovedností a kurzy komunikace s lidmi se zdravotním postižením. Práce v OZP Akademii je jejím životním smyslem, zdrojem energie, a proto OZP Akademii opečovává, jak se dá.


Mirka Kroupová – zakladatelka, předsedkyně správní rady
Mirka je úžasný a zapálený člověk pro práci s hendikepovanými lidmi, OZP Akademii založila a nyní je aktivním členem správní rady. Přichází s řadou skvělých nápadů, inovací a je „motorem“ OZP Akademie… Práci v Akademii věnuje většinu svého volného času, a je inspirující osobou pro ostatní zaměstnance.

Další lektoři v OZP Akademii