header

O nás

Mottem OZP Akademie z.ú. je „bezbariérové vzdělávání“ - u nás se s bariérami při vzdělávání účastníci nesetkají…
Z dlouholetých zkušeností s osobami s hendikepem víme, že je pro ně velmi těžké se vzdělávat v běžných kurzech, protože lektoři nedisponují dostatečnými zkušenostmi s výukou studentů se specifickými potřebami, učebny nemají bezbariérový přístup, nejsou vybavené kompenzačními pomůckami a studijními materiály pro nevidomé. A to nemluvě o možnostech vzdělávání neslyšících... Z toho důvodu jsme založili neziskovou organizaci OZP Akademii z.ú.

Jak u nás vzdělávání vypadá?
Podporujeme osoby s různými typy i stupni zdravotního postižení, které se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál. Klademe důraz na individuální přístup ke každému studentovi, výuku uskutečňujeme v takových podmínkách, kde se mohou OZP vzdělávat, aniž by musely překonávat různé bariéry. U nás je samozřejmostí:
- respektování a kompenzace specifických potřeb
- bezbariérové prostředí
- studijní asistence během výuky
- studijní materiály modifikované pro zrakově postižené
- používání kompenzačních pomůcek během výuky
- výuka v malých skupinkách (cca 4 – 6 studentů)

A z čeho služby pro OZP financujeme?
Do velké míry nám pomáhají dotace na mzdu a provoz chráněných pracovních míst od úřadu práce, dále jsme vděční za každou další podporu. Zároveň nás těší, že jsme schopni si částečně na provoz vydělat smysluplnou činností, kterou vykonávají OZP - některé kurzy jsou přístupné i široké veřejnosti. Věříme totiž v integraci a diverzitu a navíc výtěžek z kurzovného studentů bez hendikepu nám umožňuje financovat bezplatné studium OZP. A veřejnosti ukazujeme, že absolvovat kvalitní kurz u nás je jedinečná příležitost, pozitivní zkušenost, na kterou se jen tak nezapomíná. Celý zisk investujeme zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice jsou využity zejména na provoz bezplatných kurzů pro OZP, na mzdu lektorů a k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro OZP.